Regler

Regler 2017

1. Allmänt

1:01. Överträdelse innebär diskvalificering.

Om en deltagare brutit mot reglerna kan en panel bestående av personal från värd/värdbutik och tävlingsledningen ta ett gemensamt beslut om diskvalificering av hela teamet, samt ytterligare besluta om förbud mot framtida deltagande. Diskvalificering går ej att överklaga. Om nu misstanke om fusk eller bedrägeri skulle ske skall det rapporteras till tävlingsledningen per omgående och helst försöka få allt på film. Ledningen behöver dokumentation samt det team som rapporterar är skyldig att vid bildinlämning lämna in en protest tillsammans med foto-/videobevis. Beslut om diskvalificering tas per tävlingsdag och ärendet avslutas på plats samma dag.

1:02. 50% av startfältet går vidare till semifinalen. Inga reserver.

Är det udda så räknar vi uppåt, dvs 9 team på kvalet blir 5 till semifinal. Det krävs fortfarande minst 1 godkänd fisk.

1:03. Teamvinst beräknas på de fem längsta fiskarna per team.

Om teamet tagit fler fiskar så räknas bara de fem längsta. Vid samma totallängd mäts fisk för fisk individuellt, teamet med längsta fisken vinner.

1:04. Individuellt pris för längsta fisk.

Trots att det är en lagtävling så delar vi ut individuellt pris för längsta fisk varje kval samt semi/final.

1:05. Gemensam start.

Av påkommen anledning; från och med säsong 2016 så gäller gemensam start på samtliga kval för samtliga deltagare. Det är inte tillåtet att åka till annan plats där båten ligger och börja fiska där, eller att ta upp båten och traila efter start. Detta p.g.a lika-för-alla-regeln.

2. Anmälan

2:01. Anmälningsavgift

Anmälningsavgift per person är 350 SEK per kval, 350 SEK för semifinalen om ni kvalar.

2:02. En båt per team, två-tre deltagare per team.

Varje team måste ha en båt, och ett team ska bestå av minst 2 personer, max 3 personer.

2:03. Alla deltagare ska anmälas med fullständigt och korrekt namn.

Det namn som anges i anmälan skall motsvara det på er legitimation, för eventuell kontroll. Deltagare som oavsett anledning har angetts med inkorrekt eller ofullständigt namn måste innan start på kval korrigera sitt namn för att inte diskvalificeras på semi/final.

2:04. Byte av teamnamn.

Byte av teamnamnet är tillåtet fram till första deltagandet, efter det är namnet låst i systemet och kan inte ändras.

2:05. Ändring av deltagare.

En ändring per team tillåts förutsatt att teamet inte har ställt upp i ett kval än och att den nya deltagaren inte är bokad i ett annat team i samma kval. Det är inte tillåtet att ändra uppställning inför semi/final.

2:06. Betalning.

Vi accepterar endast förskottsbetalning för svenska team. Utländska team kan kontakta oss på account@sportfish.se for mer detaljer om BankGiro inte går att använda. Betalning görs till BankGiro 685-2529.
Glöm inte att ange er bokningskod vid betalning, annars kan vi inte handlägga er betalning! BankGirot släpar en dag så sista anmälning och betalning är 2 vardagar innan kval.

2:07. Friåk.

Ni som har köpt friåk anger det mobilnummer ni uppgav då för att få er rabatt.

2:08. Incheckning före tävling.

När betalning har registrerats skickas ett mail ut till samtliga teamkaptener med en länk till incheckningen.
Innan tävling skall teamkapten läsa och acceptera regelverket i teamets namn genom att checka in teamet. Det innebär också att teamkapten har ansvar för att teamet är införstått med gällande regelverk innan och under tävling. Team som checkats in blir grönmarkerade på sajten. Team som inte checkat in innan tävlingen startar måste vänta på plats hos tävlingsledningen tills dess att inchecking är avklarad.

3. Fotografering

3:01. Endast mobilkamera är tillåtet.

På grund av deb webb-baserade Liverapporteringen krävs en smart-telefon med kamera, mobilsurf och GPS eftersom fångster skickas in direkt över internet.

3:02. Uppvisning av foton.

Team ansvarar för att dagens foton är lätt-tillgängliga och skall uppvisas vid behov efter eventuellt tenikstrul med Liverapporteringen.

3:03. Alla fångster ska dokumenteras tydligt med tre (3) digitalfoton.

Fångst skall fotograferas mot mätbrädans graderingsskala med brädans nummerlapp, fiskens mun helt mot stoppet och total längd tydligt synlig vid stjärtfenan på digitalfotografiet. Fångst skall styrkas med minst två (2) digitalfoton på fisken mot mätbrädan rakt uppifrån samt ett (1) poserande foto med fångstman och fångst från båten mot landmärke eller känd referenspunkt så vi kan verifiera att fisken tagits inom tävlingsområdet. Fångster där bilder inte går att verifiera stryks ur resultatet.

3:04. Teamkapten kvitterar ut officiell mätbräda vid morgonmötet.

Endast fisk som fotograferats mot utdelad mätbräda är giltig i tävlingen.
Mätbrädorna skall lämnas tillbaks till tävlingsledningen efter avslutad tävling. Vid förlust av mätbräda debiteras teamkapten 1000kr inkl moms.

3:05. Tid och datum på bildfiler måste stämma.

Detta gäller både fildatum och datum som eventuellt syns i fotot. Gör er själva en tjänst och dubbel- och trippelkolla detta innan kvalet startar. Fel tidszon, sommar-/vintertid etc bör också kontrolleras. Foton som har fel tid och/eller datum mot tävlingsledningens klocka kommer att underkännas utan undantag. Hårt men rättvist.

3:06. Bildmaterial.

När ni lämnar in fångstbilder så ger ni arrangören rätt att använda dom i marknadsföringssyfte. Ni äger fortfarande bilderna och ger oss enbart rätt att använda dem i egen marknadsföring. Arrangören har dessutom rätt att vidareförmedla samtliga tävlingsbilder till Sportfiskarna för dokumentation.

4. Fångster och inrapportering

4:01. Alla fångster skall vara catch & release.

Fisken skall tillbaks i vattnet omedelbart efter att mätning och fotografering avklarats med minsta möjliga påfrestning på fisken. Vi ser helst att ni även använder landningsmatta och gummerad håv för att minska påfrestningen.

4:02. Endast fångster från tävlingstillfället och inom tävlingsområdet får anmälas.

Det är inte tillåtet att börja fiska innan tävlingsstart eller att fortsätta fiska efter tävlingsslut. Det är heller inte är tillåtet att anmäla en fisk som inte fångats inom tävlingsområdet, mellan tävlingsstart och -stop under tävlingsdagen.

4:03. Minimigränsen är 50cm.

Fiskar kortare än så ska varken sökas eller tas upp - i den mån det går att undvika.

4:04. Teamresultat mäts i hel centimeter.

Vi accepterar inte halvcentimeter i teamresultatet. Stjärtfenan ska nudda strecket för att räknas uppåt. Undantaget är längsta fisk som avgörs genom att jämföra bilder. Det är tillåtet att hålla ihop stjärtspolen.

4:05. Alla fångster ska anmälas via vår webb-baserade Liverapportering omedelbart efter fångst.

Det går inte att ringa eller SMS:a in fångster. Länk skickas ut tillsammans med incheckningslänk efter betald anmälan, eller går att hämta på sajten med er bokningskod.

4:06. Liverapporteringen kräver minst en smart-telefon med mobilsurf och GPS.

4G rekommenderas för snabb uppladdning. GPS krävs för att positionera fångsten i tävlingsområdet. All GPS-data anonymiseras automatiskt när resultatet publiceras och kan inte delas med tredje part.

4:07. Avvikelser i resultatet ska anmälas i Liverapporteringen i slutet av tävlingsdagen.

OBS! Detta behövs inte om resultatet i Liveappen är korrekt!
Längst ner på sidan Resultat i Liverapporteringen finns en länk för att anmäla avvikelse, dvs om du behöver lämna in fler fångster manuellt. Anmälan måste skickas in innan deadline och du måste hämta ut en Fångstrapport och lämna in den ifylld samt visa alla avvikande foton på era mobiltelefoner före schemalagd deadline.

4:08. Vid teknikstrul gäller sedvanliga Resultatrapporter och inlämning av mobiltelefon.

Detta gäller alla team som inte lyckats skicka in en enda av teamets fångster i Liverapporteringen. Tävlingsledningen ska kontaktas i förtid och meddelas om tekniskt strul. Fångstrapporter ska i så fall hämtas ut innan kl 16:45. Fångstrapporter ska fyllas i och mobiler med foton ska visas upp innan kl 18:00.

4:09. Liverapporteringen är en referens över dagens fiske.

Officiellt resultat ses på sidan resultat i slutet av dagen när alla bilder kontrollerats.

5. Tillåtna fiskesätt

5:01. De tillåtna fiskesätten är spinn, haspel och flugfiske med konstgjort bete.

Vi tillåter inte användande av levande eller dött bete, mete, trolling/dragrodd/glindring, långrev, utterbräda, dra not etc. Drifting är endast tillåtet med vevande rulle. Det är inte tillåtet att släpa draget i den takt båten åker.

5:02. Endast ett aktivt spö per deltagare.

Deltagare får ta med fler spön, men inte använda fler än ett åt gången.

5:03. Vertikalfiske är tillåtet.

Efter att betet släppts ska rullen vara aktiv och båten måste ligga ankrad. Drift eller släpfiske är inte tillåtet.

6. Säkerhet

6:01. Allt deltagande sker på egen risk.

Arrangören är utan ansvar för olycka och skador på person och utrustning som kan drabba deltagarna under tävlingen och i samband med tävlingen. I och med incheckning godkänner teamkaptenen detta för sitt teams räkning.

6:02. Nykterhet.

Alla deltagare skall vara nyktra under samtliga tävlingsmoment. Deltagare som uppträder onyktert kommer att ifrågasättas och kan orsaka att hela teamet diskvalificeras. Beslut tas på plats samma dag.

6:03. Morgonmöte för samtliga deltagare.

Alla deltagare skall närvara på plats vid morgonmöte. Se schema på sidan Tid & Plats för respektive tävling. Om inte hela teamet är med får detta team starta senare när tävlingsledningen gått igenom mötet på nytt.

6:04. Självkontroll.

Mobiltelefoner, digitalkamera samt säkerhetsutrustning skall självkontrolleras. Icke godkänd säkerhetutrustning leder till att teamet inte får delta i tävlingen så var noga med utrustningen.

6:04. Flytplagg.

Fungerande flytväst, flytoverall eller flytunderställ ska bäras under hela tävlingen, Vid landstigning går det bra att ta av detta. Alla flytplagg skall visas upp för tävlingsledningen på det obligatoriska morgonmötet innan start. Om en teammedlem inte bär flytplagg eller motsvarande diskvalificeras hela teamet. Detta gäller samtliga kval och semi/final. Detta har med arrangörens ansvarsförsäkring att göra.

6:05. Team ska ha med sig minst två (2) mobiltelefoner.

Godkänd och fungerande kommunikationsutrustning ska medtagas.

6:06. Dödmansgrepp.

Måste finnas och fungera på de motorer som har sådan.

6:07. Avstånd mellan båtar skall vara minst två kastländer eller 50m.

Respektera varandra. Vid problem eller konflikt angående denna punkt så gäller regel 1:01.

7. Teamuppställning

7:01. Endast teamets originaldeltagare får deltaga i semi/finalen.

Ett team ska bestå av minst två, max tre deltagare och det är inte tillåtet att ta in nya medlemmar inför semi/finalen.
Det innebär att det är tillåtet för ett tremannateam att ställa upp i semi/finalen med endast två personer, men ett tvåmannateam får inte ställa upp i semi/finalen som ett tremannateam (dvs med 1 extra person).

7:02. Att kvala med ofullständigt team och ställa upp i semi/final med hela teamet.

Det är från och med 2014 tillåtet att kvala med bara två av tre anmälda deltagare och ställa upp med alla tre pers i semi/finalen. Eventuell sjukdom eller övrigt förhinder är inte längre diskvalificerande inför semi/final, dock ska samtliga personer vara betalda och korrekt namngivna innan kvalet startar.

7:03. Tremannateam: påbörja och avsluta tävling med annat antal deltagare.

För betalda tremannateam är det tillåtet att påbörja ett tävlingsmoment med två deltagare och avsluta med tre deltagare, eller att påbörja med tre deltagare och avsluta med två deltagare. Dock gäller att tävlingsledningen ska meddelas i förväg innan en deltagare lämnar eller ansluter till teamet och detta ska ske i startområdet efter möte med tävlingsledningen. Vid bortfall i ett tvåmannateam tvingas teamet lämna tävlingen.

7:04. Pussla ihop team inför semi/final

Endast laguppställningar som har kvalat får ställa upp i semi/final. Det är inte tillåtet att pussla ihop ett team av olika deltagare oavsett om deltagarna individuellt har kvalat till semi/final i andra team.

7:05. När ett team har ställt upp i ett kval så är teamuppställning - och teamnamn - låst.

Den enda ändringen som är tillåten är att ta bort en deltagare från ett tremannateam. Ingen annan ändring är tillåten inom teamet.

8. Medlemskap och fiskekort

8:01. Alla deltagare i teamet skall på eget ansvar bli medlem i Sportfiskarna för att få delta i SM i Gädda - Catch With Care Sportfish Masters 2017.

De deltagare som saknar giltigt medlemskap på tävlingsdagen kan inte checka in och riskerar att få hela sitt team diskvalificerat resten av säsongen inklusive semi/final.
Utan medlemskap - inget deltagande - oavsett anledning. Medlemskap skall kunna styrkas vid kontroll. Medlemskort måste inte tas med utan skall kunna styrkas, i vissa fall har medlemskorten ej kommit på posten osv. Det viktiga i detta fall är att medlemskapet skall vara betalt senast fredagen innan kvalet. Arrangören säljer inte medlemskap på plats utan vi hänvisar till Sportfiskarnas hemsida.

8:02. Det är upp till deltagarna att lösa eventuellt fiskekort innan tävlingens start.

Tillgängliga alternativ kan presenteras på sajten, dock hanterar vi inte försäljning eller administration av fiskekort. Värdbutiken alt dagens värd brukar sälja kort på plats om inte det digitala tillämpas. Ta gärna med jämna pengar till fiskekortförsäljningen.

9. Schema och tider.

9:01. Officiellt schema på sajt gäller samtliga tävlingsdagar.

Vid försenad ankomst så ska teamkapten samla deltagarna för ett möte med tävlingsledningen. Försenade team startar senare, dock tidigast en timme efter den tid dom kom till tävlingsledningen. Försenade team måste få godkänt att starta innan de får påbörja sitt deltagande och ska meddela när det utgår från samma punkt som alla andra team.

9:02. Team kan avbryta tävlingsdag men behåller resultat.

Skulle något förutsatt hända kan team avbryta tävlingen men behåller resultat och är själva tvungna att hålla sig uppdaterade och vara tillgängliga vid eventuell bildinlämning som sker på plats. Inga bilder mailas eller sänds på andra kanaler förutom tävlingens rutiner.

9:03. Båt i hamn efter tävlingens avslut.

Alla båtar skall åter till hamn efter tävlingens avslut, men själva tävlingsmomentet pågår fram till sista sekund. Se schema på sidan Tid & Plats för varje tävling.

9:04. Traila i inför tävling.

Båt får trailas i på annan än angiven plats, dock startar alla team samtidigt på samma plats.

9:05. Prisutdelning.

Prisutdelning och upprop av semifinalister sker direkt efter analys av fångstbilder, oavsett om det gäller Liverapporteringen eller vid teknikstrul; kontroll av mobiler. Tid varierar beroende på antal team och fångster.

9:06. Provfiske innan tävling.

Provfiske är tillåtet fram till två dagar innan semifinalen och fram till en dag innan kval. Deltagare/Team som fiskar efter det kommer att diskvalificeras.

10. Semi/final.

10:01 Under finaldag förbinder sig team 1-10 att kunna ta ombord filmproducent med kamerautrustning samt eventuell övrig utrustning.

Filmproducenten är i båten så länge som krävs.

10:02. Reservteam från semifinal

Om ett team avstår sin finalplats så ersätts de med team från plats 11 och uppåt för att 10 team skall tävla om SM-titeln samt vinna en Linder 445 Catch med trailer och 1st tvåmannaplats i Fly VS Jerk kommande säsong.

10:03. I semi/finalen räknas även individuell vinst på de tre längsta fiskarna per deltagare.

Detta gäller enbart på semi/final, ej på kval.

10:04. Försening vid uthämtning av mätbräda innan morgonmöte.

Vid försening av uthämtning av mätbräda innan morgonmöte beläggs teamet med två (2) timmars fördröjd start från den tid teamets alla startande deltagare kommer till tävlingsledningen. Instruktion finns på plats.

10:05. Sen målgång under någon av semifinalens två dagar (fredag/lördag) innebär diskvalificering av hela teamet båda dagarna.

Detta innebär att teamet ej får ställa upp i finalen på söndagen och de får ett struket semifinalresultat.

10:06. Samtliga startande deltagare närvarar 08:30 vid morgonmöte innan tävlingsstarten under båda semifinaldagarna.

Det är tillåtet att en deltagare inte är med från start men ansluter under dagen, den deltagaren ska anmälas till tävlingsledningen innan start för att inte diskvalificeras.

10:07. Följebåtar / åskådarbåtar skall hålla avstånd om 75 m från finaltävlingsbåt under tävlingsmomentet hela söndagen.

Tävlingsteam har företräde under all förflyttelse och transport av eventuella händelser.

10:08. De semifinalteam som inte har tagit finalplats har fiskeförbud i hela markerade området under finalmomentet på söndagen.

Överträdelse innebär diskvalificering hela 2018.

11. Övrigt

11:01. Arrangör.

SM i Gädda / Sportfish Masters drivs och arrangeras av Sportfish Masters Sweden AB.

11:02. Regelverket uppdateras löpande.

Det är teamkaptens ansvar att hålla teamet uppdaterat på regelverket under säsongen. Längst ner på sidan Regler finns sista uppdateringsdatum som referens.

11:03. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Det är upp till vinnarna att kontakta och hantera eventuell vinstskatt med Skatteverket.

11:04. Sjökort/djupkarta visas på sidan Tid & Plats när det finns tillgängligt.

Får endast användas i studiesyfte, inte för navigering.

11:05. Wildcard i semifinalen.

Från och med 2014 får föregående års första, andra och tredjeplats en wildcardinbjudan till semifinalen för nästkommande säsong. Det innebär att vi 2017 välkomnar Team Karlskronafiske, Team Jerkoff och Båt & Fiske 1 att försvara sina titlar. Deltagande betalas som vanlig anmälan.

11:06. Team som redan kvalificerat sig kan delta i fler deltävlingar och minska konkurrensen på semifinalen.

Om Team X redan har kvalificerat sig in till semifinalen och placerar sig på plats över halvan av startfältet så tar de upp ytterligare en semifinalplats och minskar på så sätt konkurrensen inför semifinalen.

11:07. Landstigning endast tillåtet efter godkännande från tävlingsledningen.

Oavsett anledning ska ni ha tillstånd från tävlingsledningen innan ni får stiga ur båten, för att undvika diskvalificering av hela teamet.

11:08. Ingen återbetalning.

Betalning är bindande och återbetalas ej, varken helt eller delvis. Vid speciella omständigheter kan en bedömning göras där deltagare krediteras en fri deltagaravgift till ett kommande kval, i nuvarande eller framtida säsong. Beslut tas fritt av arrangören och kan ej överklagas.

Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter.

2017-10-17 15:27.

Anmälda team

 1. Team Rispect Sweden / Intersport Eslöv Patrick Persson
  Emil Arvidsson
  Roger Thelander
 2. Team J Emil Jansson
  Jakob Jansson
  Olov Duhs
 3. SLAN Mikael Alm
  Karl Cederblad
  Johan Öhman
 4. Team croccobaits Sebastian Andersson
  Kim Lundberg
  Alexander Björk
 5. Esox Lucifers Håkan Nordberg
  Arnel Derelon
  Björn Enenge
 6. Den onde den gode den fule Mikael Udehn
  Anton Berglund
  Markus Udehn
 7. South End Anglers Pierre Cardoso
  Christoffer Persson
  Michel Cardoso
 8. Verona motor Fishing Team mathias thoren
  tomas andersson
  christer bengtsson
 9. Mojoboats South / Guldmunkarna Oskar Wilnersson
  Eric Thunberg
  Richard Thunberg
 10. MSF Garagebait Fredrik Magnusson
  Fredrik Alminger
  Benny Hamlet
 11. Team Dalton Brothers Andé Ryberg
  Oliver Centrèn
 12. Gefle Profish Team 1 Patrik Carlsson
  Freddie Nurmi
 13. DARTS PREDATORS Mårten Johansson
  Martin Bergman
  Stefan Persson
 14. Lindahls Fiske&Natur Lars Lindahl
  Anders Mikaelsson
 15. BPM Anders Jonsson
  Rikard Didriksson
  Per Lundstedt
 16. Hooked by Ujvari Peter Ujvari
  Anders Ujvari
 17. Team Rockabilly Fishing Kent Olsson
  Marcus Lindgren
  Johan Gröndahl
 18. Team Enstöringarna Rickard Gustafsson
  Elias Olofsson
  Tim Johnsson
 19. Catch and win fishing team Victor Felix
  Anton Borg
  Johannes Liljegren
 20. Daphex Fishing Sweden 2 Mattias Lindström
  Martin Tjulin
  Oliver Andersson
 21. Silverfisk Johan Holmgren
  Tommy Nilsson
 22. Team Slangsnabben fiske Viktor Erlandsson
  Oskar Erlandsson
  Björn Uddman
 23. Team Piscandi Björn Berg
  Tommy Petersén
  Daniel Örnestav
 24. Happy Angler Joel Pilot
  Josef Pilot
  Jonas Olsson
 25. PÅSLAGET Adam Paskén
  Andreas Strömberg
  Emil bergman
 26. JMV 21 Mattias Fransson
  Mikael Andersson
  Gunnar Zackrisson
 27. TEAM LOCATION Lukas Bergström
  Fredrik Willby
  Christian Enbom
 28. Virveln W.O.G.S. Konsta Lyhnakis
  Joakim Nätterquist
  Per Larsson
 29. StammyBeach 2 Tobias Kärrbrand
  Ranet Barkman
  Olle reinholdsson
 30. Team Argos Active Jonatan Nellfors
  Jonatan Backlund
  Andreas Perdén
 31. Team Fiskekampen Peter Larsson
  Robin Andersson
  Per Linderdahl
 32. Fiskejunkies Fredrik Gren
  Magnus Karlsson
  Johan Nyström
 33. TEAM MÖRTFÖDD 2 Fredrik Vikström
  Hampus Eriksson
 34. TEAM GRÖN TERMOS Tomas Nyberg
  Anders Nilsson
  Kristian Nilsson
 35. Team PikeRockers Benny Andersson
  Johan Karlsson
 36. Team Tre Krokars Fredrik Karlsson
  Henrik Jensen
 37. Team HooKINGS Viktor Karlsson
  Henrik turesson
 38. Raymarine Pikhunters Jari Göras Axner
  Eero Haara
  Jussi Jaanus
 39. Wishes for Fishes Joakim Wall
  Tommy Isaksson
  Ulrik Strand
 40. Team GäddSlem Viktor Rosklint
  Martin Damberg
 41. Team Två Spön Andreas Kalfholm
  Gustaf Olhsson
 42. Team Tracker Dalarna Thomas Norman
  Marcus Johansson
  Jonas Kastberg
 43. Fox Rage / Pike Fighter Germany Jürgen Willig
  Lars van Heesch
  Hans Jürgen van Heesch
 44. Team Finnjävlar Tommy Suomela
  Pierre Westin
  Christer Suomela
 45. Team Pikefly Martin jonsson
  Tobias svensson
 46. TEAM FAGERSTA GÄDDHÄNG Tom Bragesjö
  Hugo Bragesjö
 47. Team Gäddstorm 2 Casper Wass
  Andreas Ingrids
  Nicklas Hallnor
 48. S.P.A.T Fredrik andersson
  Henrik Lindqvist
 49. Team WLF Jimmy Bäcklund
  Mathias Falander
  Robert Linden
 50. Team DEA 1.0 Daniel Eriksson
  Tobias Andreen
  Mattias Dahlqvist
 51. Caesar Lures Mikael Hedsén
  Kenneth Wennerqvist
  Fredrik Mouton
 52. Team Rubber Junkies Christopher Eklund
  Fabian Forsgren
  Patrik Jakobsson
 53. WOLFYARD PIKERS Dennis Holmberg
  Krister Lundgren
  Joakim Mörtzell
 54. TEAM PMC Mike Karlsson
  Gert-Ove Bylander
  Anders Björk
 55. Sjövilt Fredrik Schlecker
  Johan Leiding
  Mattias Ljungqvist
 56. Team Dalarnassportfiske 2 Peter söderlund
  Leffe Eriksson
 57. Lakeland Fishing Pontus Svärd
  David Gustafsson
 58. TEAM GÄDDSTORM Haris Beganovic
  Martin Janers
 59. Patriot sweden fishing te@m Emil larsen
  Fredrik olsson
  Michael heydeck
 60. Oakstream fishing team Jens Ekström
  Linus Pettersson
  Christer Eriksson
 61. Team Traktor.Spinn Jems Martinsson
  Tobias Frid
  Olle Martinsson
 62. Skäve farmers Daniel Mårts
  Jens Eriksson
 63. Team Småpojkar Samuel Ternelius
  Gustav Samuelsson
  Felix Pettersson
 64. Team KAP Johan Palmqvist
  Johan Karvik
  Henrik Angel
 65. Team Glupsk Viktor Hult
  Magnus Svensson
  Mathias Eriksson
 66. Gubbkeps David Hall
  Niklas Larsson
  Lars Sponton
 67. Team norreskog Peter andersson
  Andreas Lind
 68. SpinnSport Roger Nilsson
  Christina Nilsson
 69. Team PPJ Joakim Pinola
  Pär Lagerberth
 70. Team meangreen Magnus Johansson
  Mikael Wallin
  Magnus Wallin
 71. Team Rockabily Fishing Fredrik Arvidsson
  Kim Andersson
  Jimmy Henriksen
 72. Team Snålvatten 2.0 Jonas Karlsson
  Isabel Syrjä
 73. Team loobilures Jim Mannfolk
  Robert mannfolk
  Tobias nordblad
 74. CWC Fishingteam 2 Jon Persson
  Johan Löfström
 75. DJ & D Jan Björklund
  Daniel Karlsson
  Daniel Wattman
 76. Team Keep it simple tony huotari
  sebastian nordström
 77. Team DiTo Tobias Carlsson
  Johan Hake
  Dick Samuelsson
 78. Yamaha Marine Store Lars Bergström
  Kalle Stenhammar
  Conny Friman
 79. Bat Fastards Oskar Arestål
  Daniel Bennet
  Andreas Åsberg
 80. Team Guiderna Petri Lehtonen
  Bo Lundgren
  Christoffer Esseen Larsson
 81. TEAM JSR FISHING Jimmy Lind
  Robert Belin
  Stefan Hellkvist
 82. Team Mothugg Jörgen Hedberg
  Stefan Hallin
  Jonas Angler
 83. Team burköl Daniel wiklund
  Christer wiklund
  Mikael wiklund
 84. Gäddexpressen Jens Ekhamn
  Micke Södergren
  Stefan Holmudd
 85. Pikeispike Björn Persson
  Fredrik Persson
  Alexander Johnson
 86. Pajkarna Oscar Jönsson
  Mattias Granlund
  Viktor Larsson
 87. WaideLures PikeBusters Peter Jansson
  Ola Lindgren
  Lars Broberg
 88. Team grundlarm Daniel Nylund
  Magnus nordlund
  Joakim Johansson
 89. Sjö & Havsguiderna Christian Jansson
  Ulrika Hedbom
 90. GEFLE PROFISH TEAM 2 Robin wikström
  Andreas ölander
  Tim eriksson
 91. Västertorps Hjärta Henrik Feldtman
  Patrik Askenstål
 92. Vgd predator Mathias Wilhelmsson
  Fredrik stålknapp
  Daniel Nordquist
 93. DAPHEX Fishing Sweden 1 Patrick Thelin
  Jimmy Lundbäck
  Tobias Grönkvist
 94. Pär&Pär Pär Åkesson
  Jonas Andersson
  Pär Rosenquist
 95. Team Fiske Farsorna Fredrik Lennings
  Kristoffer Åkesson
  Simon Wilnerzon
 96. Team Sumo / BNH Albin Rahm
  Eric Karlsson
  Alexander Andersson
 97. Team vänsterböj Niklas wallenström
  Robin moberg
  Mikael Wallenström
 98. Marinsystem Daniel Klareus
  Ted Vesterlund
  Andreas Engström
 99. Team OP Pierre Karlsson
  Oskar Alvarsson
 100. Slips Magnus Holtmar
  Olle Lundstedt
  Rasmus Grebacken
 101. Team Gäddai Knights Alexander Johansson
  Adam Liljedahl
  Ludwig Ceverinsson
 102. Hazardous baits Nebojsa Djordjevic
  Nemanja Bukvic
 103. TEAM KEEP IT SIMPLE 2 Daniel Mårtensson
  Joakim Nilsson
 104. Almightyanglers Emil Hagström
  Peter Hagström
  Markus Bergman
 105. CWC Fishing Team 1 Jimmy Lindahl
  Michael Bergander
  Stefan Trumstedt
 106. ST Pike Martin Svanäng
  David Thunberg
 107. Team HFK Daniel Joneström
  Andreas Jernberg
  Jonas Skotte
 108. Team F.E.T Andreas Forss
  Tom Eklund
  Robin Tarander
 109. Team Talgoxe Mikael Mattsson
  Robin Wahlqvist
  Niklas Njurling
 110. Team Pikeman and Robin Joins Roach al Ghul Robin Wallberg
  Nicklas Henriksson
 111. Team Ljungby Jerks Magnus Paulsson
  Mathias Ahlberg
  Stefan Eriksson
 112. Team renzstein / x3m Fredrik Renz
  Fredrik Blom
 113. Usama Bin Fladen Tuomas Meriläinen
  pauli hytönen
  Mikael Selin
 114. Team Betestillverkningsverkstaden Marcus Bolander
  Jörgen Johansson
  Thomas Johansson
 115. TEAM Gagball Patrick Thörnberg
  Niclas Otter
 116. Team Karlskronafiske Viktor Vestergård
  Willy Björk
  Håkan Björk
 117. Team MouseFishing / Jiggar.nu Andreas Andersson
  Tony Andersson
  Mickael Nilsson
 118. ZAPTEAM GBG Reine Törnkvist
  Tim Suoranta
  Joakim Strandberg
 119. Team EFFZETT Sweden Christer Olsson
  Göran Hjelm
 120. Team Stöt Petter Persson
  Mattias Kjelsson
  Tony Edström Olsson
 121. ETTAN LÖS Max Bruce
  Calle Lundblad
 122. Team Predatorguiderna / Esox Gear - Jeden Tommy Jansson
  Sebastian Eriksson
 123. Snipjägarna Daniel Johansson
  Roger Carlsson
  Patrik Carlsson
 124. Team Mojoboats Victor Söderberg
  Chrisse Ericsson
  Albin Sharghi
 125. FF Pike Fredrik Hansson
  Eero Antton Mononen
  Fredrik Qvicker
 126. Team Gäddhuve Markus Karlsson
  Robin Tegebjer
  Sebastian Lindfors
 127. Dead Men Fishing Stefan Magnusson
  Thomas lindberg
  Magnus Rosenblom
 128. MAD PIKERS Mikael de Bruijn
  Alex Hägg
 129. Pikes for dummies Peter Sjögren
  Reine Gustavsson
 130. Team Kurresfiskeshop Tomas Svenberg
  Joel Ansorge
  Joakim Berglund
 131. Jiggar.nu Black Jakob Hanc
  Egron Nilsson
  Björn Boström
 132. Team Arctic Pike Gustaf Gröning
  Nils Wallin
  Daniel Noriega Fälth
 133. Outbackfishing Lars Ljunggren
  Mattias Forsberg
  Fredrik Stjernholm
 134. Team Heavy Baiters Martin Eriksson
  Mathias Karlsson
  Henrik Eriksson
 135. Gefle Profish Team 4 Anders Westring
  Bo Eliasson
 136. Team Fishingingday Johan Skoglund
  Andreas Bjerendahl
  Patrik Bjerendahl
 137. #kungfupanda Robert Johansson
  Petter Dahl
 138. Swe.pikefishing Andreas Tarander
  Jonas martinsson
  Niklas Nordström
 139. Team Vallda Fishing Joel Waje
  Erik Jonasson
  Fredrik Larsson
 140. Team Hayden / Stratos Erik Börjesson
  Niclas Carlsson
 141. TeamSnubbarna Joakim Jegestad
  Robert Eriksson
 142. Team Gäddhäng / Bengtssons Robert Gerhardsson
  Rickard Lagerqvist
  Richard Kullmer
 143. Team Jokers Anders Törnström
  Jimmy Nyhlén
  Claes Lundqvist
 144. Årsta Pike Masters Pär Carlsson
  Ludvig Sandberg
 145. Team Pike Pros Filip Snäck
  Andreas Snäck
  Daniel Treijs
 146. Team PikeKnuckles Joakim Lindström
  Jonathan Forsberg
  Hannes Scott
 147. Hidehook & friends Marcus Larsson
  Viktor Kalèn
 148. Uppsala Pike Brigade (Team Kilen) Henrik Hagman
  David Nordström Englund
  Stefan Eriksson
 149. Sfk lodarna Mikael svensson
  Jörgen lundsten
 150. Team Kaos Fishing Charlie Kordes
  Jimmy Eriksson
  Ramus Falk
 151. Team Tre Krokar Rickard Edvinsson
  Erik Antonsson
  Andreas Peterson
 152. Team Gäddjägarna / Trosa Fiskeguide Fredrik Bäck
  Petter Hedborg
  Jens Segrén
 153. MOSSE LURES Anton Månsson
  Gustav Höglund
 154. Team Hk Adam boije
  Pawel Szczerba
  Tobbe larson
 155. ASL Tommy Larsson
  Niklas Anslin
  Andreas Sjöberg
 156. Pike Tribe Sweden André Holst
  Oscar Wahlman
  Hampus Lennartsson
 157. Team Högervev Daniel Axelsson
  Johan Karlsson
  Marcus Wikström
 158. Team Strömvalls Sportfiske Mathias Bergendahl
  Christoffer Blom
 159. Team Ouff! / Esox Gear Steve McVey
  Dennis Horikoshi
  Thomas Hård
 160. Team GOFIKA Jon Wilund
  Per Wilund
  Petter Rosenberg
 161. TEAM HFK2 Karl Marthon
  Oscar Sandberg
  Karl Eriksson
 162. Team Blockstopp Erik Andersson
  Bror E Olsson
  Thomas Larsson
 163. TEAM FAR & SON Daniel Arvidson
  Tomas Arvidson
 164. Mixed tackles Roger Gaardsdal
  Robin troncoso velasques
 165. Lost@c Mikael Ahlström
  Mats idegård
  Dan Jorsenius
 166. IPike Lures Andreas Lindström
  Jesper Näsvall
  Pontus Holmberg
 167. Team Griskris Adam Ericsson
  Emil Olsson
  Marino Gorsic
 168. Active Outfit Per Tjernström
  Viktor Enblom
 169. Team DEA+ Filemon Kristoffer Klasson
  Tobias hogdin
  Emma klasson
 170. Team Dahlund-Brandebo Pontus Dahlund
  Daniel Brandebo
 171. Team RenzStein Jörgen Segerstein
  Paul Rasmusson
  Fredric Segerstein
 172. Tajtlajn Robert Theil
  Malin Theil
  Anders Johansson
 173. Team Marin 2 Andreas Seger
  August Norberg
  Timar Mathiasson
 174. Team FPJ Fredrik Alm
  joakim Treijs
  Pär Sjöholm
 175. Team gladagäddan Anton Nilsson
  Simon gockert
 176. Active Anglers Anton Jansson
  Jesper Worm-Hansen
  Tomas Wahlsten
 177. Team Eastfield William Eksell
  Gustav Meisner
  Adam Orre
 178. Team Danger / Dittdrag.se 1 Daniel Gerber
  Mario Sbrzesny
  Tomas Sköld
 179. Team Danger / Dittdrag.se 2 Johan Palmqvist
  Johan Thelander
  Claes Berg
 180. Mighty Pike Jesper Sjödin
  Ulf Hagman
  Bengt sjödin
 181. *BoC* Fishing Hans Djupsjöbacka
  Mikael Öberg
 182. Spöknäckarna Peter Wester
  Nicklas Aronsson
 183. Team Bengtssons Butiken Alf Eckerström
  Niklas Wilhelmsson
  Christian Fridh
 184. GAME FISH & HUNT TOBIAS STEEN
  NIKLAS JANSSON
 185. Båt & Fiske Karlskrona Johan Svensson
  Ola Kråksberg
  Tommy Pettersson
 186. The Muskyteers Jonas Ed
  André Larsson
 187. JIGGAR.NU ANCHORBAITS Victor Lemon
  Filip Axelsson
  Christoffer Sääw
 188. Pikeachu Oscar Lingefelt
  Anders Gårdlöv
  Olof Roth
 189. Team Finesse Martin Rees
  Per Ljungdahl
 190. Team JAM / ATOM Anders Svahn
  Matti Oksanen
  Jari Oksanen
 191. Biggus dikkus Alex Nyman
  Linus Endahl
  Johan Bertlid

Anmälda men inte betalda/verifierade: 5.

Incheckade och klara för tävling: 186.

» Checka in med bokningskod