Dagar : Timmar : Minuter : Sekunder
Team / Deltagare / Snitt

Regler

Regler 2017

1. Allmänt

1:01. Överträdelse innebär diskvalificering.

Om en deltagare brutit mot reglerna kan en panel bestående av personal från värd/värdbutik och tävlingsledningen ta ett gemensamt beslut om diskvalificering av hela teamet, samt ytterligare besluta om förbud mot framtida deltagande. Diskvalificering går ej att överklaga. Om nu misstanke om fusk eller bedrägeri skulle ske skall det rapporteras till tävlingsledningen per omgående och helst försöka få allt på film. Ledningen behöver dokumentation samt det team som rapporterar är skyldig att vid bildinlämning lämna in en protest tillsammans med foto-/videobevis. Beslut om diskvalificering tas per tävlingsdag och ärendet avslutas på plats samma dag.

1:02. 50% av startfältet går vidare till semifinalen. Inga reserver.

Är det udda så räknar vi uppåt, dvs 9 team på kvalet blir 5 till semifinal. Det krävs fortfarande minst 1 godkänd fisk.

1:03. Teamvinst beräknas på de fem längsta fiskarna per team.

Om teamet tagit fler fiskar så räknas bara de fem längsta. Vid samma totallängd mäts fisk för fisk individuellt, teamet med längsta fisken vinner.

1:04. Individuellt pris för längsta fisk.

Trots att det är en lagtävling så delar vi ut individuellt pris för längsta fisk varje kval samt semi/final.

1:05. Gemensam start.

Av påkommen anledning; från och med säsong 2016 så gäller gemensam start på samtliga kval för samtliga deltagare. Det är inte tillåtet att åka till annan plats där båten ligger och börja fiska där, eller att ta upp båten och traila efter start. Detta p.g.a lika-för-alla-regeln.

2. Anmälan

2:01. Anmälningsavgift

Anmälningsavgift per person är 350 SEK per kval, 350 SEK för semifinalen om ni kvalar.

2:02. En båt per team, två-tre deltagare per team.

Varje team måste ha en båt, och ett team ska bestå av minst 2 personer, max 3 personer.

2:03. Alla deltagare ska anmälas med fullständigt och korrekt namn.

Det namn som anges i anmälan skall motsvara det på er legitimation, för eventuell kontroll. Deltagare som oavsett anledning har angetts med inkorrekt eller ofullständigt namn måste innan start på kval korrigera sitt namn för att inte diskvalificeras på semi/final.

2:04. Byte av teamnamn.

Byte av teamnamnet är tillåtet fram till första deltagandet, efter det är namnet låst i systemet och kan inte ändras.

2:05. Ändring av deltagare.

En ändring per team tillåts förutsatt att teamet inte har ställt upp i ett kval än och att den nya deltagaren inte är bokad i ett annat team i samma kval. Det är inte tillåtet att ändra uppställning inför semi/final.

2:06. Betalning.

Vi accepterar endast förskottsbetalning för svenska team. Utländska team kan kontakta oss på account@sportfish.se for mer detaljer om BankGiro inte går att använda. Betalning görs till BankGiro 685-2529.
Glöm inte att ange er bokningskod vid betalning, annars kan vi inte handlägga er betalning! BankGirot släpar en dag så sista anmälning och betalning är 2 vardagar innan kval.

2:07. Friåk.

Ni som har köpt friåk anger det mobilnummer ni uppgav då för att få er rabatt.

2:08. Incheckning före tävling.

När betalning har registrerats skickas ett mail ut till samtliga teamkaptener med en länk till incheckningen.
Innan tävling skall teamkapten läsa och acceptera regelverket i teamets namn genom att checka in teamet. Det innebär också att teamkapten har ansvar för att teamet är införstått med gällande regelverk innan och under tävling. Team som checkats in blir grönmarkerade på sajten. Team som inte checkat in innan tävlingen startar måste vänta på plats hos tävlingsledningen tills dess att inchecking är avklarad.

3. Fotografering

3:01. Endast mobilkamera är tillåtet.

På grund av deb webb-baserade Liverapporteringen krävs en smart-telefon med kamera, mobilsurf och GPS eftersom fångster skickas in direkt över internet.

3:02. Uppvisning av foton.

Team ansvarar för att dagens foton är lätt-tillgängliga och skall uppvisas vid behov efter eventuellt tenikstrul med Liverapporteringen.

3:03. Alla fångster ska dokumenteras tydligt med tre (3) digitalfoton.

Fångst skall fotograferas mot mätbrädans graderingsskala med brädans nummerlapp, fiskens mun helt mot stoppet och total längd tydligt synlig vid stjärtfenan på digitalfotografiet. Fångst skall styrkas med minst två (2) digitalfoton på fisken mot mätbrädan rakt uppifrån samt ett (1) poserande foto med fångstman och fångst från båten mot landmärke eller känd referenspunkt så vi kan verifiera att fisken tagits inom tävlingsområdet. Fångster där bilder inte går att verifiera stryks ur resultatet.

3:04. Teamkapten kvitterar ut officiell mätbräda vid morgonmötet.

Endast fisk som fotograferats mot utdelad mätbräda är giltig i tävlingen.
Mätbrädorna skall lämnas tillbaks till tävlingsledningen efter avslutad tävling. Vid förlust av mätbräda debiteras teamkapten 1000kr inkl moms.

3:05. Tid och datum på bildfiler måste stämma.

Detta gäller både fildatum och datum som eventuellt syns i fotot. Gör er själva en tjänst och dubbel- och trippelkolla detta innan kvalet startar. Fel tidszon, sommar-/vintertid etc bör också kontrolleras. Foton som har fel tid och/eller datum mot tävlingsledningens klocka kommer att underkännas utan undantag. Hårt men rättvist.

3:06. Bildmaterial.

När ni lämnar in fångstbilder så ger ni arrangören rätt att använda dom i marknadsföringssyfte. Ni äger fortfarande bilderna och ger oss enbart rätt att använda dem i egen marknadsföring. Arrangören har dessutom rätt att vidareförmedla samtliga tävlingsbilder till Sportfiskarna för dokumentation.

4. Fångster och inrapportering

4:01. Alla fångster skall vara catch & release.

Fisken skall tillbaks i vattnet omedelbart efter att mätning och fotografering avklarats med minsta möjliga påfrestning på fisken. Vi ser helst att ni även använder landningsmatta och gummerad håv för att minska påfrestningen.

4:02. Endast fångster från tävlingstillfället och inom tävlingsområdet får anmälas.

Det är inte tillåtet att börja fiska innan tävlingsstart eller att fortsätta fiska efter tävlingsslut. Det är heller inte är tillåtet att anmäla en fisk som inte fångats inom tävlingsområdet, mellan tävlingsstart och -stop under tävlingsdagen.

4:03. Minimigränsen är 50cm.

Fiskar kortare än så ska varken sökas eller tas upp - i den mån det går att undvika.

4:04. Teamresultat mäts i hel centimeter.

Vi accepterar inte halvcentimeter i teamresultatet. Stjärtfenan ska nudda strecket för att räknas uppåt. Undantaget är längsta fisk som avgörs genom att jämföra bilder. Det är tillåtet att hålla ihop stjärtspolen.

4:05. Alla fångster ska anmälas via vår webb-baserade Liverapportering omedelbart efter fångst.

Det går inte att ringa eller SMS:a in fångster. Länk skickas ut tillsammans med incheckningslänk efter betald anmälan, eller går att hämta på sajten med er bokningskod.

4:06. Liverapporteringen kräver minst en smart-telefon med mobilsurf och GPS.

4G rekommenderas för snabb uppladdning. GPS krävs för att positionera fångsten i tävlingsområdet. All GPS-data anonymiseras automatiskt när resultatet publiceras och kan inte delas med tredje part.

4:07. Avvikelser i resultatet ska anmälas i Liverapporteringen i slutet av tävlingsdagen.

OBS! Detta behövs inte om resultatet i Liveappen är korrekt!
Längst ner på sidan Fångster i Liverapporteringen finns en länk för att anmäla avvikelse, dvs om du behöver lämna in fler fångster manuellt. Anmälan måste skickas in innan kl 16:05 och du måste hämta ut en Fångstrapport senast 16:20 och lämna in den ifylld tillsammans med era mobiltelefoner före 16:45.

4:08. Vid teknikstrul gäller sedvanliga Resultatrapporter och inlämning av mobiltelefon.

Detta gäller alla om ni inte lyckats skicka in teamets alla fångster i Liverapporteringen. Fångstrapporter ska i så fall hämtas ut innan kl 16:20. Mobiler med foton ska sedan lämnas in innan kl 16:45.

4:09. Liverapporteringen är en referens över dagens fiske.

Officiellt resultat ses på sidan resultat i slutet av dagen när alla bilder kontrollerats.

5. Tillåtna fiskesätt

5:01. De tillåtna fiskesätten är spinn, haspel och flugfiske med konstgjort bete.

Vi tillåter inte användande av levande eller dött bete, mete, trolling/dragrodd/glindring, långrev, utterbräda, dra not etc. Drifting är endast tillåtet med vevande rulle. Det är inte tillåtet att släpa draget i den takt båten åker.

5:02. Endast ett aktivt spö per deltagare.

Deltagare får ta med fler spön, men inte använda fler än ett åt gången.

5:03. Vertikalfiske är tillåtet.

Efter att betet släppts ska rullen vara aktiv och båten måste ligga ankrad. Drift eller släpfiske är inte tillåtet.

6. Säkerhet

6:01. Allt deltagande sker på egen risk.

Arrangören är utan ansvar för olycka och skador på person och utrustning som kan drabba deltagarna under tävlingen och i samband med tävlingen. I och med incheckning godkänner teamkaptenen detta för sitt teams räkning.

6:02. Nykterhet.

Alla deltagare skall vara nyktra under samtliga tävlingsmoment. Deltagare som uppträder onyktert kommer att ifrågasättas och kan orsaka att hela teamet diskvalificeras. Beslut tas på plats samma dag.

6:03. Morgonmöte för samtliga deltagare.

Alla deltagare skall närvara på plats vid morgonmöte. Se schema på sidan Tid & Plats för respektive tävling. Om inte hela teamet är med får detta team starta senare när tävlingsledningen gått igenom mötet på nytt.

6:04. Självkontroll.

Mobiltelefoner, digitalkamera samt säkerhetsutrustning skall självkontrolleras. Icke godkänd säkerhetutrustning leder till att teamet inte får delta i tävlingen så var noga med utrustningen.

6:04. Flytplagg.

Fungerande flytväst eller flytoverall ska bäras under hela tävlingen, Vid landstigning går det bra att ta av detta. Alla flytplagg skall visas upp för tävlingsledningen på det obligatoriska morgonmötet innan start. Om en teammedlem inte bär flytplagg eller motsvarande diskvalificeras hela teamet. Detta gäller samtliga kval och semi/final. Detta har med arrangörens ansvarsförsäkring att göra.

6:05. Team ska ha med sig minst två (2) mobiltelefoner.

Godkänd och fungerande kommunikationsutrustning ska medtagas.

6:06. Dödmansgrepp.

Måste finnas och fungera på de motorer som har sådan.

6:07. Avstånd mellan båtar skall vara minst två kastländer eller 50m.

Respektera varandra. Vid problem eller konflikt angående denna punkt så gäller regel 1:01.

7. Teamuppställning

7:01. Endast teamets originaldeltagare får deltaga i semi/finalen.

Ett team ska bestå av minst två, max tre deltagare och det är inte tillåtet att ta in nya medlemmar inför semi/finalen.
Det innebär att det är tillåtet för ett tremannateam att ställa upp i semi/finalen med endast två personer, men ett tvåmannateam får inte ställa upp i semi/finalen som ett tremannateam (dvs med 1 extra person).

7:02. Att kvala med ofullständigt team och ställa upp i semi/final med hela teamet.

Det är från och med 2014 tillåtet att kvala med bara två av tre anmälda deltagare och ställa upp med alla tre pers i semi/finalen. Eventuell sjukdom eller övrigt förhinder är inte längre diskvalificerande inför semi/final, dock ska samtliga personer vara betalda och korrekt namngivna innan kvalet startar.

7:03. Tremannateam: påbörja och avsluta tävling med annat antal deltagare.

För betalda tremannateam är det tillåtet att påbörja ett tävlingsmoment med två deltagare och avsluta med tre deltagare, eller att påbörja med tre deltagare och avsluta med två deltagare. Dock gäller att tävlingsledningen ska meddelas i förväg innan en deltagare lämnar eller ansluter till teamet och detta ska ske i startområdet efter möte med tävlingsledningen. Vid bortfall i ett tvåmannateam tvingas teamet lämna tävlingen.

7:04. Pussla ihop team inför semi/final

Endast laguppställningar som har kvalat får ställa upp i semi/final. Det är inte tillåtet att pussla ihop ett team av olika deltagare oavsett om deltagarna individuellt har kvalat till semi/final i andra team.

8. Medlemskap och fiskekort

8:01. Alla deltagare i teamet skall på eget ansvar bli medlem i Sportfiskarna för att få delta i SM i Gädda - Catch With Care Sportfish Masters 2017.

De deltagare som saknar giltigt medlemskap på tävlingsdagen kan inte checka in och riskerar att få hela sitt team diskvalificerat resten av säsongen inklusive semi/final.
Utan medlemskap - inget deltagande - oavsett anledning. Medlemskap skall kunna styrkas vid kontroll. Medlemskort måste inte tas med utan skall kunna styrkas, i vissa fall har medlemskorten ej kommit på posten osv. Det viktiga i detta fall är att medlemskapet skall vara betalt senast fredagen innan kvalet. Arrangören säljer inte medlemskap på plats utan vi hänvisar till Sportfiskarnas hemsida.

8:02. Det är upp till deltagarna att lösa eventuellt fiskekort innan tävlingens start.

Tillgängliga alternativ kan presenteras på sajten, dock hanterar vi inte försäljning eller administration av fiskekort. Värdbutiken alt dagens värd brukar sälja kort på plats om inte det digitala tillämpas. Ta gärna med jämna pengar till fiskekortförsäljningen.

9. Schema och tider.

9:01. Officiellt schema på sajt gäller samtliga tävlingsdagar.

Vid försenad ankomst så ska teamkapten samla deltagarna för ett möte med tävlingsledningen. Försenade team startar senare, dock tidigast en timme efter den tid dom kom till tävlingsledningen. Försenade team måste få godkänt att starta innan de får påbörja sitt deltagande och ska meddela när det utgår från samma punkt som alla andra team.

9:02. Team kan avbryta tävlingsdag men behåller resultat.

Skulle något förutsatt hända kan team avbryta tävlingen men behåller resultat och är själva tvungna att hålla sig uppdaterade och vara tillgängliga vid eventuell bildinlämning som sker på plats. Inga bilder mailas eller sänds på andra kanaler förutom tävlingens rutiner.

9:03. Båt i hamn efter tävlingens avslut.

Alla båtar skall åter till hamn efter tävlingens avslut, men själva tävlingsmomentet pågår fram till sista sekund. Se schema på sidan Tid & Plats för varje tävling.

9:04. Traila i inför tävling.

Båt får trailas i på annan än angiven plats, dock startar alla team samtidigt på samma plats.

9:05. Prisutdelning.

Prisutdelning och upprop av semifinalister sker direkt efter analys av fångstbilder, oavsett om det gäller Liverapporteringen eller vid teknikstrul; kontroll av mobiler. Tid varierar beroende på antal team och fångster.

9:06. Provfiske innan tävling.

Provfiske är tillåtet fram till två dagar innan semifinalen och fram till en dag innan kval. Deltagare/Team som fiskar efter det kommer att diskvalificeras.

10. Semi/final.

10:01 Under finaldag förbinder sig team 1-10 att kunna ta ombord filmproducent med kamerautrustning samt eventuell övrig utrustning.

Filmproducenten är i båten under valfri tid.

10:02. Reservteam från semifinal

Om ett team avstår sin finalplats så ersätts de med team från plats 11 och uppåt för att 10 team skall tävla om SM-titeln samt vinna en Linder 445 Catch med trailer och 1st tvåmannaplats i Fly VS Jerk kommande säsong.

10:03. I semi/finalen räknas även individuell vinst på de tre längsta fiskarna per deltagare.

Detta gäller enbart på semi/final, ej på kval.

10:04. Försening vid uthämtning av mätbräda innan morgonmöte.

Vid försening av uthämtning av mätbräda innan morgonmöte beläggs teamet med två (2) timmars fördröjd start från den tid teamets alla startande deltagare kommer till tävlingsledningen. Instruktion finns på plats.

10:05. Sen målgång under någon av semifinalens två dagar (fredag/lördag) innebär diskvalificering av hela teamet båda dagarna.

Detta innebär att teamet ej får ställa upp i finalen på söndagen och de får ett struket semifinalresultat.

10:06. Samtliga startande deltagare närvarar 08:30 vid morgonmöte innan tävlingsstarten under båda semifinaldagarna.

Det är tillåtet att en deltagare inte är med från start men ansluter under dagen, den deltagaren ska anmälas till tävlingsledningen innan start för att inte diskvalificeras.

10:07. Följebåtar / åskådarbåtar skall hålla avstånd om 75 m från finaltävlingsbåt under tävlingsmomentet hela söndagen.

Tävlingsteam har företräde under all förflyttelse och transport av eventuella händelser.

10:08. De semifinalteam som inte har tagit finalplats har fiskeförbud i hela markerade området under finalmomentet på söndagen.

Överträdelse innebär diskvalificering hela 2018.

11. Övrigt

11:01. Arrangör.

SM i Gädda / Sportfish Masters drivs och arrangeras av Sportfish Masters Sweden AB.

11:02. Regelverket uppdateras löpande.

Det är teamkaptens ansvar att hålla teamet uppdaterat på regelverket under säsongen. Längst ner på sidan Regler finns sista uppdateringsdatum som referens.

11:03. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Det är upp till vinnarna att kontakta och hantera eventuell vinstskatt med Skatteverket.

11:04. Sjökort/djupkarta visas på sidan Tid & Plats när det finns tillgängligt.

Får endast användas i studiesyfte, inte för navigering.

11:05. Wildcard i semifinalen.

Från och med 2014 får föregående års första, andra och tredjeplats en wildcardinbjudan till semifinalen för nästkommande säsong. Det innebär att vi 2017 välkomnar Team Karlskronafiske, Team Jerkoff och Båt & Fiske 1 att försvara sina titlar. Deltagande betalas som vanlig anmälan.

11:06. Team som redan kvalificerat sig kan delta i fler deltävlingar och minska konkurrensen på semifinalen.

Om Team X redan har kvalificerat sig in till semifinalen och placerar sig på plats över halvan av startfältet så tar de upp ytterligare en semifinalplats och minskar på så sätt konkurrensen inför semifinalen.

11:07. Landstigning endast tillåtet efter godkännande från tävlingsledningen.

Oavsett anledning ska ni ha tillstånd från tävlingsledningen innan ni får stiga ur båten, för att undvika diskvalificering av hela teamet.

11:08. Ingen återbetalning.

Betalning är bindande och återbetalas ej, varken helt eller delvis. Vid speciella omständigheter kan en bedömning göras där deltagare krediteras en fri deltagaravgift till ett kommande kval, i nuvarande eller framtida säsong. Beslut tas fritt av arrangören och kan ej överklagas.

Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter.

2017-09-16 08:50.

Anmälda team

 1. Team Rispect Sweden / Intersport Eslöv Patrick Persson
  Emil Arvidsson
  Roger Thelander
 2. SLAN Mikael Alm
  Karl Cederblad
  Johan Öhman
 3. Team croccobaits Sebastian Andersson
  Kim Lundberg
  Alexander Björk
 4. Småland Sportfiske 1 Thomas Kofler
  José Luis Mendez Acosta
  Stefan Kießler
 5. Esox Lucifers Håkan Nordberg
  Arnel Derelon
  Björn Enenge
 6. ZAPTEAM GBG Reine Törnkvist
  Tim Suoranta
  Joakim Strandberg
 7. Den onde den gode den fule Mikael Udehn
  Anton Berglund
  Markus Udehn
 8. Pike Warriors Mattias van Dinther
  Joachim Pedersen
  Andreas Hallberg Indola
 9. South End Anglers Pierre Cardoso
  Christoffer Persson
  Michel Cardoso
 10. Verona motor Fishing Team mathias thoren
  tomas andersson
  christer bengtsson
 11. Mojoboats South / Guldmunkarna Oskar Wilnersson
  Eric Thunberg
  Richard Thunberg
 12. MSF Garagebait Fredrik Magnusson
  Fredrik Alminger
  Benny Hamlet
 13. Team Dalton Brothers Andé Ryberg
  Oliver Centrèn
 14. Gefle Profish Team 1 Patrik Carlsson
  Freddie Nurmi
 15. DARTS PREDATORS Mårten Johansson
  Martin Bergman
  Stefan Persson
 16. Lindahls Fiske&Natur Lars Lindahl
  Anders Mikaelsson
 17. BPM Anders Jonsson
  Rikard Didriksson
  Per Lundstedt
 18. Hooked by Ujvari Peter Ujvari
  Anders Ujvari
 19. Team Rockabilly Fishing Kent Olsson
  Marcus Lindgren
  Johan Gröndahl
 20. Team Enstöringarna Rickard Gustafsson
  Elias Olofsson
  Tim Johnsson
 21. Catch and win fishing team Victor Felix
  Anton Borg
  Johannes Liljegren
 22. Daphex Fishing Sweden 2 Mattias Lindström
  Martin Tjulin
  Oliver Andersson
 23. Silverfisk Johan Holmgren
  Tommy Nilsson
 24. Team DiTo Tobias Carlsson
  Dick Samuelsson
  Johan Hake
 25. Team Slangsnabben fiske Viktor Erlandsson
  Oskar Erlandsson
  Björn Uddman
 26. Team Piscandi Björn Berg
  Tommy Petersén
  Daniel Örnestav
 27. Happy Angler Joel Pilot
  Josef Pilot
  Jonas Olsson
 28. PÅSLAGET Adam Paskén
  Andreas Strömberg
  Emil bergman
 29. JMV 21 Mattias Fransson
  Mikael Andersson
  Gunnar Zackrisson
 30. TEAM LOCATION Lukas Bergström
  Fredrik Willby
  Christian Enbom
 31. Virveln W.O.G.S. Konsta Lyhnakis
  Joakim Nätterquist
  Per Larsson
 32. StammyBeach 2 Tobias Kärrbrand
  Olle reinholdsson
  Ranet Barkman
 33. Team Argos Active Jonatan Nellfors
  Jonatan Backlund
  Andreas Perdén
 34. Team Fiskekampen Peter Larsson
  Robin Andersson
  Per Linderdahl
 35. Fiskejunkies Fredrik Gren
  Johan Nyström
  Magnus Karlsson
 36. TEAM MÖRTFÖDD 2 Fredrik Vikström
  Hampus Eriksson
 37. TEAM GRÖN TERMOS Tomas Nyberg
  Anders Nilsson
  Kristian Nilsson
 38. Team PikeRockers Benny Andersson
  Johan Karlsson
 39. Team Tre Krokars Fredrik Karlsson
  Henrik Jensen
 40. Team HooKINGS Viktor Karlsson
  Henrik turesson
 41. Raymarine Pikhunters Jari Göras Axner
  Eero Haara
  Jussi Jaanus
 42. Wishes for Fishes Joakim Wall
  Tommy Isaksson
  Ulrik Strand
 43. Team GäddSlem Viktor Rosklint
  Martin Damberg
 44. Team Två Spön Andreas Kalfholm
  Gustaf Olhsson
 45. Team Tracker Dalarna Thomas Norman
  Marcus Johansson
  Jonas Kastberg
 46. Fox Rage / Pike Fighter Germany Jürgen Willig
  Lars van Heesch
  Hans Jürgen van Heesch
 47. Team Finnjävlar Tommy Suomela
  Christer Suomela
  Pierre Westin
 48. Team Pikefly Martin jonsson
  Tobias svensson
 49. TEAM FAGERSTA GÄDDHÄNG Tom Bragesjö
  Hugo Bragesjö
 50. Team Gäddstorm 2 Casper Wass
  Andreas Ingrids
  Nicklas Hallnor
 51. S.P.A.T Fredrik andersson
  Henrik Lindqvist
 52. Team WLF Jimmy Bäcklund
  Mathias Falander
  Robert Linden
 53. Team DEA 1.0 Daniel Eriksson
  Tobias Andreen
  Mattias Dahlqvist
 54. Caesar Lures Mikael Hedsén
  Kenneth Wennerqvist
  Fredrik Mouton
 55. Team Rubber Junkies Christopher Eklund
  Fabian Forsgren
  Patrik Jakobsson
 56. WOLFYARD PIKERS Dennis Holmberg
  Joakim Mörtzell
  Krister Lundgren
 57. TEAM PMC Mike Karlsson
  Gert-Ove Bylander
  Anders Björk
 58. Sjövilt Fredrik Schlecker
  Johan Leiding
  Mattias Ljungqvist
 59. Team Dalarnassportfiske 2 Peter söderlund
  Leffe Eriksson
 60. Lakeland Fishing Pontus Svärd
  David Gustafsson
 61. TEAM GÄDDSTORM Haris Beganovic
  Martin Janers
 62. Patriot sweden fishing te@m Emil larsen
  Fredrik olsson
  Michael heydeck
 63. Oakstream fishing team Jens Ekström
  Linus Pettersson
  Christer Eriksson
 64. Team Traktor.Spinn Jems Martinsson
  Tobias Frid
  Olle Martinsson
 65. Skäve farmers Daniel Mårts
  Jens Eriksson
 66. Team KAP Johan Palmqvist
  Johan Karvik
  Henrik Angel
 67. Team Glupsk Viktor Hult
  Mathias Eriksson
  Magnus Svensson
 68. Gubbkeps David Hall
  Niklas Larsson
  Lars Sponton
 69. Team norreskog Peter andersson
  Andreas Lind
 70. SpinnSport Roger Nilsson
  Christina Nilsson
 71. Team PPJ Joakim Pinola
  Pär Lagerberth
 72. Team meangreen Magnus Johansson
  Mikael Wallin
  Magnus Wallin
 73. Team Rockabily Fishing Fredrik Arvidsson
  Jimmy Henriksen
  Kim Andersson
 74. Team Snålvatten 2.0 Jonas Karlsson
  Isabel Syrjä

Anmälda men inte betalda/verifierade: 45.

Incheckade och klara för tävling: 29.

» Checka in med bokningskod